Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2014

wazedxx
wazedxx
8877 dde9 500
Reposted frommowiami mowiami
8276 342f 500
Reposted frombpio bpio

September 15 2014

wazedxx
 1. JEŻELI COŚ CIĘ BOLI:
  —DOBRA WIADOMOŚĆ: ŻYJESZ.
  —ZŁA WIADOMOŚĆ: TEN BÓL
  CZUJESZ WYŁĄCZNIE TY.
 2. TO WSZYSTKO DOOKOŁA,
  CO CIĘ SZCZELNIE OTACZA
  NIE CZUJĄC TWEGO BÓLU,
  JEST TO TAK ZWANY ŚWIAT.
 3. UBAWI CIĘ, ŻE JEST ON
  REALNY I JEDYNY,
  A LEPSZEGO NIE BĘDZIE
  PRZYNAJMNIEJ PÓKI ŻYJESZ.
 4. GDY JUŻ SKOŃCZYSZ SIĘ ŚMIAĆ,
  ODRZUĆ LOGICZNY WNIOSEK,
  ŻE TAKI ŚWIAT BYĆ MUSI
  PRZYWIDZENIEM LUB SNEM.
 5. TRAKTUJ GO CAŁKIEM SERIO,
  JAK ON PRZED CHWILĄ CIEBIE—
  DOKONUJĄC WYBORU
  SPAEJALNEJ CIĘŻARÓWKI,
 6. BY W OKREŚLONYM MIEJSCU
  I UŁAMKU SEKUNDY
  POTRĄCIŁA CIĘ, KIEDY
  PRZECHODZIŁEŚ PRZEZ JEZDNIĘ.
— Stanisław Barańczak "Tekst do wygrawerowania na nierdzewnej bransoletce, noszonej stale na przegubie na wypadek nagłego zaniku pamięci"
Reposted fromwhoknows whoknows

September 13 2014

9529 cbb6

georgetakei:

I’m imagining what it looks like at midnight though.

Source: http://po.st/JVoenZ

Reposted fromIllhaveasalute Illhaveasalute
wazedxx
9896 3598
Reposted fromsalannagusallas salannagusallas
wazedxx
5174 16ed
Reposted fromretaliate retaliate vianeons neons
wazedxx
5674 a0a3
Reposted frompalesoap palesoap vianeons neons
wazedxx
7683 71b3
Reposted fromDoopamina Doopamina

September 11 2014

wazedxx

September 10 2014

4878 9ead
Reposted frommimimelody mimimelody
wazedxx
(...) i miałam poczucie, że to dla mnie ostatni gwizdek, żeby porządnie narozrabiać, nie ponosząc konsekwencji jako dorosła osoba. Ostatni- bo zawsze byłam dobrze wychowaną istotą ludzką płci żeńskiej. Dowód: nigdy nie jechałam na motorze, nawet na słabiutkim motorowerze. Nigdy nie zrobiono mi dziecka, nie miałam też skrobanki. Otrzymałam wszystkie możliwe katolickie sakramenty- poza małżeńskim i ostatnim namaszczeniem. Ukończyłam college w ciągu ustawowych ośmiu semestrów (ze średnią jednego załamania nerwowego na semestr). Nigdy nie chlusnęłam nikomu w twarz szklanką Delirium Tremens. Nawet nie ukradłam szminki u Bena Franklina. Byłam prawdziwą nudziarą, kotku.
— "Cukiereczek czyli rok z życia nietypowej striptizerki" - Diablo Cody
Reposted from160cm 160cm
wazedxx
6789 7656
Reposted frommakle makle

September 06 2014

wazedxx
7135 723a
Reposted fromsjokolade sjokolade
6225 3a2a
Reposted frombenignIdealist benignIdealist
wazedxx
7687 de3b 500
Reposted fromkarna karna
wazedxx
7899 35a0
Reposted fromsodoma sodoma
wazedxx
8719 e729
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

September 05 2014

wazedxx
6805 b97c
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte

September 04 2014

wazedxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl